Lektiehjælp i Engelsk


Intro

I have been an English teacher for over 20 years. I have a good linguistic academic background and a teacher training course. I have had extensive experience in teaching children and adults, and also in preparing for the international exams.
I worked at school, university, language courses, for companies as a teacher.
I am always highly motivated and focused on achieving excellent results. I use different methods and instruments to achieve the goals according to your needs and desires.
I can speak English, a little Danish, Russian, some Spanish, Ukrainian. I am flexible, easy-going, open and smiley. I love my job and my students. Let's enjoy English together.

Jeg har været engelsklærer i over 20 år. Jeg har en god sproglig akademisk baggrund og en læreruddannelse. Jeg har stor erfaring med at undervise børn og voksne, og også med at forberede mig til de internationale eksamener.
Jeg arbejdede på skole, universitet, sprogkurser, for virksomheder som lærer.
Jeg er altid meget motiveret og fokuseret på at opnå fremragende resultater. Jeg bruger forskellige metoder og instrumenter til at nå målene efter dine behov og ønsker.
Jeg kan tale engelsk, lidt dansk, russisk, noget spansk, ukrainsk. Jeg er fleksibel, afslappet, åben og smilende. Jeg elsker mit job og mine elever. Lad os nyde engelsk sammen.


Engelsk

Udbydes til: Private
Niveauer: Begyndere, øvede, erfarne
Aldre: 8 - 100 år
Pris pr. time: 200 kr.

I am a teacher of English with a linguistic university background. I have 20 years of experience with interpreting and teaching, both at the language university and individually. I can offer you an 'everyday English' course, business English, prepare you for IELTS or other exams. I can help children with the school program or homework. I am friendly and open, and always fit the customer's wishes and requirements. We will talk, read, play, listen and watch. Each course is tailored individually to your needs.
Jeg er læren i engelsk med en sproglig universitetsbaggrund. Jeg har 20 års erfaring med tolkning og undervisning, både på sproguniversitetet og individuelt. Jeg kan tilbyde dig et 'hverdags engelsk' kursus, business engelsk, forberede dig til IELTS eller andre eksamener. Jeg kan hjælpe børn med skoleprogrammet eller lektier. Jeg er venlig og åben, og passer altid til kundens ønsker og krav. Vi vil snakke, læse, lege, lytte og se. Hvert kursus er skræddersyet individuelt til dine behov.


Område(r) services udbydes i:

on-line

2791 Dragør 

Andre undervisere i samme kategori

Snorre Enevoldsen

2400 København NV

Pris 300 kr. / time

Vis profil Kontakt
Julie Sørensen

6880 tarm

Pris 100 kr. / time

Vis profil Kontakt
Christoffer Sebastian Willamo

1751 København V

Pris 80 kr. / time

Vis profil Kontakt