Undervisning i Algebra, Fødevarevidenskab og Kaosteori mm.


Intro

- deskriptiv statistik, antalstabeller
- t-, Z-, F-, chi²- tests,
- Variansanalyse, Korrelation,
- Regressionsanalyse(lin. multipel,logistisk),
- Epidemiologi, RR, OR, Cox regression
- Reliability,.
- Faktor-, Diskriminant, hovedkomp.,analyse
- Statistisk Kvalitetskontrol
- Tidsrækkenanalyse
- Statistisk Forsøgsplanlægning
- Kovariansanalyse,
- Robust statistik

Sansynlighedsregning & kombinatorik
- Kombinatorik, Binominal-, Hypergeometr.-Fordeling-
- Karakteristisk-/Frembringende funktion
- Forgreningsprocesser
- Poissonfordeling,-Markow-Kæder, Køteori
- Spil-teori
- Stokastiske Prosesser,Brownske bev, Itô-Integral

Matematik
- lineær algebra
- Taylor- og Fourierrrækker. .
- Integral- & målteori
- ODE, PDE
- Funktionalanalyse

- R, Exel (toolpack analysis),SPSS, MATLAB
Almen Kemi
- Syre/Base,Massevirkningsloven.
- Covalent, polær, ion-, hydrogen-binding.
- Orbitaler.
- Ideale gasser,Tilstandsligningen
- Opløselighedsprdukt, Henry's lov, Raoult's lov.
- Enthalpi, Gibbs energi, Entropi, Bolzmanns ford.
- Reaktionskinetik, Katalyse,Differentialligninger
- Elektrokemi, Nerst's, Debey-Huckels ligning

Organisk Kemi-
- Bindinger, Reaktionsmekanismer,
- IUPAC-Nomenklatur, Stereoisomeri

Bio-chemie,
- Carbohydrater, Lipider, Aminosyrer, Proteiner
- Enzymkatalyse,
- Peptid-, Hydrogenbindinger
- Metabolisme
- Ernæring
- Toxikologi

165 kr. pr time, gratis prøvekvarter via skype
Venlig hilsen [email protected]


Algebra

Udbydes til: Private
Niveauer: Erfarne og eksperter.
Aldre: 21 - 100 år
Pris pr. time: 165 kr.

Lin. Algebra:
- Matrix,Determinant, Eigenvrædi
- analytisk Geometrie

- Binrære Tal
- Induktion
- Primtal
- Modulusregning
- Gruppeteori, Ringe, Legemer


Fødevarevidenskab

Udbydes til: Private
Niveauer: Erfarne og eksperter.
Aldre: 20 - 100 år
Pris pr. time: 165 kr.

Ernäring
Toxikologi


Kaosteori

Udbydes til: Private & grupper
Niveauer: Erfarne og eksperter.
Aldre: 20 - 100 år
Pris pr. time: 200 kr.

- Ordinære-, Partielle Differentialligninger(ODE, PDE),
-Ulineære, stabilitet.
- Funktioner af komplex Variabel
- Fourier- Række , Transformation
- Funktionalligninger
- Operatorer paa Hilbertrum


Kemi

Udbydes til: Private
Niveauer: Erfarne og eksperter.
Aldre: 20 - 100 år
Pris pr. time: 165 kr.

Almen Kemi
- Syre/Base,Massevirkningsloven.
- Covalent, polær, ion-, hydrogen-binding, Orbitaler.
- Ideale gasser,Tilstandsligningen
- Opløselighedsprdukt, Henry's lov, Raoult's lov.
- Enthalpi, Gibbs energi, Entropi, Bolzmanns ford.
- Reaktionskinetik, Katalyse, Differentialligninger
- Elektrokemi, Nerst's, Debey-Huckels ligning

Organisk Kemi-
- Bindinger, Reaktionsmekanismer,
- IUPAC-Nomenklatur, Stereoisomeri

Bio-chemie,
- Carbohydrater, Lipider, Aminosyrer, Proteiner
- Enzymkatalyse,
- Peptid-, Hydrogenbindinger

165 kr. pr time, gratis prøvekvarter via skype/ what´s app
Venlig hilsen [email protected]

.


Kost og ernæring (Generelt)

Udbydes til: Private
Niveauer: Begyndere, øvede, erfarne og eksperter.
Aldre: 20 - 100 år
Pris pr. time: 165 kr.

Spisetider
Glycemisk belastnig i tabel,
Blodsukkerniveau, skader


Matematik (Generelt)

Udbydes til: Private
Niveauer: Erfarne og eksperter.
Aldre: 20 - 100 år
Pris pr. time: 165 kr.

Analyse:
- Ligninger, Komplekse tal
- Talfløger, Rækker,Konvergens.
- Differential-/ Integralregning
- Funktion af flere Variable
- Simplexmetoden
- Optimierung m/Bibetingeser
- Ordinære-, Partielle Differentialligninger(ODE, PDE),
-Ulineære, stabilitet.
- Funktioner af komplex Variabel
- Fourier- Række , Transformation
- Funktionalligninger
- Operatorer paa Hilbertrum

Operationsanalyse,
- Køteori, Spil-teori
- Automatisk/optimal Kontrolteori-,
- LP-Modellen
- Logistik
- Simulation

Finansmatematik
- Optioner
- Itô-Integral
- B & S-ligning

- Binrære Tal
- Induktion
- Modulusregning
- Gruppeteori, Ringe, LegemerRådgivning (sukkersyge)

Udbydes til: Private
Niveauer: Begyndere, øvede, erfarne og eksperter.
Aldre: 0 - 100 år
Pris pr. time: 165 kr.

Tabel med glycemisk belastning
Blodsukkerniveau jfr. tabel
Spisetider.


Sandsynlighedsregning

Udbydes til: Private
Niveauer: Erfarne og eksperter.
Aldre: 20 - 100 år
Pris pr. time: 165 kr.

Sansynlighedsregning & kombinatorik
- Kombinatorik, Binominal-, Hypergeometr etc.-Fordeling-
- Karakteristisk-/Frembringende funktion
- Forgreningsprocesser
- Poissonfordeling,-Markow-Kæder,
- Stokastiske Processer,Brownske bev, martingaler, Itô-Integral
- Spilteori
- R, Exel (toolpack analysis),SPSS, MATLAB


Statistik

Udbydes til: Private & grupper
Niveauer: Erfarne og eksperter.
Aldre: 20 - 100 år
Pris pr. time: 165 kr.

- deskriptiv statistik, antalstabeller
- MLE-, mindste kv.-, robust-, Moment-estimering
- t-, Z-, F-, chi²- tests,
- Variansanalyse, Korrelation,
- Regressionsanalyse(lin. multipel,logistisk),
- Epidemiologi, RR, OR, Cox regression
- Reliability,.
- Faktor-, Diskriminant, hovedkomp.,analyse
- Statistisk Kvalitetskontrol
- Tidsrækkenanalyse
- Statistisk Forsøgsplanlægning
- Kovariansanalyse,
-

Sansynlighedsregning & kombinatorik
- Kombinatorik, Binominal-, Hypergeometr.-Fordeling-
- Karakteristisk-/Frembringende funktion
- Forgreningsprocesser
- Poissonfordeling,-Markow-Kæder, Køteori
- Spil-teori
- Stokastiske Prosesser,Brownske bev, Itô-Integral

- R, Exel (toolpack analysis),SPSS, MATLAB

Almen Kemi
- Syre/Base,Massevirkningsloven.
- Covalent, polær, ion-, hydrogen-binding.
- Orbitaler.
- Ideale gasser,Tilstandsligningen
- Opløselighedsprdukt, Henry's lov, Raoult's lov.
- Enthalpi, Gibbs energi, Entropi, Bolzmanns ford.
- Reaktionskinetik, Katalyse,Differentialligninger
- Elektrokemi, Nerst's, Debey-Huckels ligning

Organisk Kemi-
- Bindinger, Reaktionsmekanismer,
- IUPAC-Nomenklatur, Stereoisomeri

Bio-chemie,
- Carbohydrater, Lipider, Aminosyrer, Proteiner
- Enzymkatalyse,
- Peptid-, Hydrogenbindinger

150 kr. pr time, gratis prøvekvarter via skype
Venlig hilsen [email protected]


Område(r) services udbydes i:

Köbenhavn/ og online

2100 Köbenhavn/ og online

Underviseren er villig til at rejse 35 km. fra destination "Köbenhavn/ og online"


 

Andre undervisere i samme kategori