Lektiehjælp i Matematik, Matematik Niveau A og Matematik Niveau B mm.


Intro

Hej :) Mit navn er Kasper, jeg er 21 år gammel og blev student i sommeren 2022. Jeg har i tiden siden jeg blev student studeret på introducerende kurser på DTU i fysik, med henblik på at starte på uddannelsen MatTek (matematik og teknologi) på DTU til sommer.

Jeg udbyder lektiehjælp i matematik på gymnasielt niveau samt på 9.- og 10. klassetrin.
Det kan eksempelvis være hjælp til bedre at forstå grundlæggende matematik såsom algebra, funktioner, trigonometri, ligninger eller emner som differentialregning, differentialligninger og integralregning (idet jeg endnu ikke er universitetsstuderende i matematik vil jeg, i tilfælde af at der er noget fra A-niveau, som jeg ikke umiddelbart kan forklare tilstrækkeligt eller fyldestgørende nok, gøre mit bedste for at følge op på det til gangen efter).
Det kan også være, at du af den ene eller anden årsag ikke er særligt glad for matematik, og at du derfor ikke føler dig tryg ved at deltage mundtligt i matematiktimerne – og af den grund har svært ved at hæve din mundtlige karakter i faget. Jeg vil derfor også have fokus på ovenstående, hvis dette er nødvendigt.

Jeg har gennem de seneste år opbygget en stor interesse for matematik og er derfor engageret i at formidle faget på en måde, så det fremstår overskueligt og forhåbentligt også interessant. Undervisning og formidling tiltaler mig meget og jeg tror på at det har stor betydning for den enkelte elev, at lærerens interesse for faget viser sig i formidlingen.
Interessen for matematik er især kommet i gymnasiet, hvor jeg foruden at se matematikken som en disciplin, begyndte at indse, hvor meget matematikken anvendes i praksis som et sprog indenfor naturfagene.

Med henblik på at kunne give den bedst mulige lektiehjælp, udbyder jeg kun lektiehjælp i emner, som ligger indenfor pensum i matematik D-A på STX. Ligeledes tilbyder jeg ikke lektiehjælp til skrivning af opgaveprojekter samt store skriftlige opgaver, da dette ligger uden for mine kompetencer. Lektiehjælpen er tiltænkt den teoretiske del af matematikken, men jeg har også erfaring i at bruge Nspire, hvis vi får brug for det.

Af hensyn til transporttid og -udgifter ser jeg helst, at lektiehjælpen foregår online over Zoom.

Jeg har p.t. mulighed for at være til rådighed i hverdagene.

Hvis du er interesseret eller har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte mig pr. mail via kontaktformularen.

/Kasper


Matematik (Generelt)

Udbydes til: Private
Niveauer: Begyndere
Aldre: 14 - 17 år
Pris pr. time: 125 kr.

Lektiehjælp til matematik i slutningen af folkeskolen på 9.- og 10 klassetrin.


Matematik Niveau A

Udbydes til: Private
Niveauer: Begyndere
Aldre: 15 - 25 år
Pris pr. time: 125 kr.

Jeg har selv bestået matematik med topkarakterer på A-niveau fra gymnasiet. Derudover har jeg skrevet en SRP (studeretningsprojektet på STX) i matematik enkeltfagligt i emnet keglesnit, for hvilket jeg har beskæftiget mig med matematik, der strækker udenfor pensum på A-niveau. Ligeledes har jeg af interesse stiftet godt kendskab til størstedelen af de emner, der undervises i på første år på universitetet.

Det at jeg blev student sidste år gør, at jeg ved hvad der kræves og kender godt til hvordan det er at være gymnasieelev. Jeg ved derfor også hvor vigtigt det er for den studerende at blive mødt i øjenhøjde.


Matematik Niveau B

Udbydes til: Private
Niveauer: Begyndere
Aldre: 15 - 25 år
Pris pr. time: 125 kr.

Erfaring:
Se rubrikken "matematik niveau A".


Matematik Niveau C

Udbydes til: Private
Niveauer: Begyndere
Aldre: 15 - 25 år
Pris pr. time: 125 kr.

Erfaring:
Se rubrikken "matematik niveau A".


Matematik Niveau D

Udbydes til: Private
Niveauer: Begyndere
Aldre: 15 - 25 år
Pris pr. time: 125 kr.

Erfaring:
Se rubrikken "matematik niveau A".



 

Andre undervisere i samme kategori

Daniel Hartvigsen

3550 Slangerup

Pris 90 kr. / time

Vis profil Kontakt
Ellen Marie Bendtsen

2000 Frederiksberg

Pris 250 kr. / time

Vis profil Kontakt
Mira Deb

2200 KBh

Pris 150 kr. / time

Vis profil Kontakt
Alexandra Chen

2300 København S

Pris 135 kr. / time

Vis profil Kontakt
Kaya Rolin

1055 København K

Pris 500 kr. / time

Vis profil Kontakt