Undervisning i Samfundsfag


Intro

Jeg er en forholdsvis nyuddannet, dedikeret og yderst engageret statskundskaber, som altid er i færd med at specialisere sig yderligere og gøre brug af sine analytiske samt formidlingsmæssige evner. Ud over at være en dybsindig og nysgerrig akademiker er jeg ligeledes et vældig hyggeligt, imødekommende og humoristisk væsen, der sætter pris på den jordnære samtale.

Herudover er jeg karakteriseret ved at være en:

Specialiseret, belæst og videbegærlig statskundskaber, fortrinsvis med ekspertise inden for samfundsvidenskabelig metode, international relationer samt klima- og miljøpolitik.

Struktureret, analytisk stærk og kritisk reflekterende empiriker, som på selvstændig, effektiv og målrettet vis er i stand til at identificere mønstre i data og forbinde dem til teoretiske forventninger.

Formidlingsstærk, sprogligt kompetent og didaktisk skarp akademiker, der evner at kommunikere kompliceret stof på en både overbevisende, letforståelig, brugbar og inspirerende facon.

Lærenem, omstillingsparat og fleksibel samfundsfaglig generalist, som lynhurtigt formår at tilpasse sig nye arbejdsgange og udføre en opgave på lige præcis den måde, der måtte ønskes.

Pragmatisk, kreativt tænkende og samarbejdsorienteret politolog, der på opsøgende og konstruktiv vis altid ser frem til situationer, hvor han enten alene eller sammen med andre har til formål at løse en given problemstilling.

Sidst, men ikke mindst, er jeg opmærksom på trivsel. Udfordringer, såsom ensomhed, angst og stress, har jeg nemlig rigtig mange erfaringer med, herunder i særdeleshed, hvordan man arbejder konstruktivt med sine problemer og bliver stærkere af dem. Jeg er således i stand til ikke kun at identificere, men også støtte og hjælpe mennesker, der har det svært, på en måde, hvor det, de opfatter som svagheder, kan blive til centrale styrker.


Samfundsfag

Udbydes til: Private & grupper
Niveauer: Begyndere, øvede, erfarne
Aldre: 13 - 100 år
Pris pr. time: 150 kr.

Hvorfor bør I vælge mig som mentor i samfundsfag? Det bør I først og fremmest, fordi jeg er en veluddannet og dybt engageret cand.scient.pol. med en grænseløs passion for samtlige aspekter af samfundsvidenskaben. I tillæg hertil specialiserede jeg mig under min tid som kandidatstuderende inden for internationale relationer og sikkerhedspolitik, hvorfor jeg ganske velbevandret med hensyn til emner såsom klima- og miljøforandringerne, Kina som stormagt, coronakrisen og krigen i Ukraine.

I tillæg hertil matcher jeg rollen som mentor i samfundsfag ved at være lidt af et naturtalent, hvad angår kommunikation, formidling og didaktik. Min uddannelse samt mine erfaringer som underviser har selvfølgelig haft en stor betydning i denne sammenhæng – ikke mindst sidstnævnte, hvilke har budt på en række ganske succesfulde oplevelser. Jeg har herigennem blandt andet modtaget stor ros for, at jeg formår at præsentere, forklare og uddybe det pågældende pensum på en både letforståelig, anvendelig og motiverende måde, samtidig med at jeg skaber et rum, hvor man som studerende får lyst til at deltage aktivt i undervisningen, eksempelvis ved at give plads til perspektivering og kreative/humoristiske indslag.

I bør derfor helt klart vælge mig som mentor, hvis I har brug for støtte under jeres uddannelse, eller hvis I blot har brug for at øge jeres viden inden for samfundsvidenskaben. I bestemmer selv, om det er mig, der sætter dagsordenen indholdsmæssigt, eller om I har noget specifikt, som


Område(r) services udbydes i:

Danmark (Sydfyn)

5700 Svendborg

Underviseren er villig til at rejse 25 km. fra destination "Danmark (Sydfyn)"


 

Andre undervisere i samme kategori

Lisbeth Christensen

7700 Thisted

Pris 275 kr. / time

Vis profil Kontakt
Siri Marie Kolby

2800 Kongens Lyngby

Pris 150 kr. / time

Vis profil Kontakt