Undervisning i Forberedelse til jobsamtale, Mind Mapping og Networking mm.


Intro

Jeg har en baggrund som lærer, med tysk som modersmål. Det betyder, at jeg taler og skriver både dansk og tysk på modersmålsniveau. Min interesse for Tyskland gør, at jeg er opdateret omkring kultur, samfund og politik.

Jeg har arbejdet som tyskunderviser på efterskolelærer og erhvervsskoler i mange år. Gennem 7 år har jeg været leder, hvor jeg har beskæftiget mig med personaleledelse, udvikling, strategi og forandringer.

Jeg har erfaring i at være ledig og er derfor skarp på at skrive den kortfattede og konkrete job-ansøgning med et tilhørende CV. Ligeledes kan jeg undervise i at forberede sig til en jobsamtale, at gå til den og i hvordan du får fulgt op efterfølgende.

Jeg er meget optaget af IT og hvordan det kan gøre vores hverdag lettere. Online undervisning vil derfor også være en mulighed.

Du kan besøge min LinkedIn profil på https://www.linkedin.com/in/torbenczepluch/

Eller min hjemmeside på www.czeplu.ch (siden er under opbygning)


Forberedelse til jobsamtale

Udbydes til: Private & grupper
Niveauer: Begyndere, øvede, erfarne og eksperter.
Aldre: 20 - 60 år
Pris pr. time: 400 kr.

I følge rekrutterings virksomheden ballisager synes 72% af virksomhederne synes, at det er irriterende jobsøgningsadfærd,
når jobsøgere kommer uforberedt til jobsamtalen.Gennem mit arbejdsliv har jeg været til en del jobsamtaler, både som værende i arbejde og som ledig. Ligeledes har jeg selv været i stillinger hvor jeg skulle ansatte nye medarbejdere, samt arbejde med deres udvikling. Således har jeg et stort kendskab til processerne omkring jobsamtalen og om den psykologi der ligger i en jobsamtale. Jeg kan undervise og træne dig i de tre faser omkring jobsamtalen, FØR - UNDER OG EFTER. Min tilgang er praktisk med udgangspunkt i netop dig og den jobsamtale du skal til, eller gerne ville have været til.


Mind Mapping

Udbydes til: Private & grupper
Niveauer: Begyndere, øvede, erfarne og eksperter.
Aldre: 0 - 100 år
Pris pr. time: 400 kr.

Mind Mapping

Et Mind Map er et mønster af fokusord og -symboler, der aktiverer til begge hjernehalvdele.

Målgruppe:

Mind Mapping er et godt værktøj til dig der gerne vil:

- Have et samlet overblik over din tale, dit referat, som mødefacilitator, ved eksamensforberedelse, note- tagning og i mange andre situationer.
- Brainstorming. Kunne generere flere idéer når du begynder på en ny opgave.
- Visualisere dine tanker
- Tage de rigtige noter

Alt kan, for så vidt Mind Mappes.

Tanken med Mind Mapping og det der gør teknikken enorm effektiv er, at dine noter danner et to dimentionelt mønster fremfor en traditionel lineær noteteknik. Således involveres både logikken og kreativiteten.

Formål:

Kursets formål er at give dig redskaberne til at kunne bruge Mind Mapping som et effektivt redskab i din hverdag. Du vil efter kurset kunne lave simple og komplekse Mind Maps, der giver dig det store overblik over dine projekter og opgaver.
Du kommer til at arbejde med opgaver fra din personlige hverdag, så du får også noget arbejde fra hånden samtidig.

Indhold:
Kurset er i særdeleshed praktisk orienteret. Du kommer til at lave en del Mind Maps. Vi starte helt fra bunden med de helt simple Mind Map og arbejder os frem til de mere komplekse. Ud over fokusord arbejder vi med farver og symboler. Undervejs knytter vi relevant Mind Mapping teori på. Den oprindelige tanke i Mind Mapping er at lave det i hånden. Moderne teknologi giver dog også mulighed for at lave M


Networking

Udbydes til: Private & grupper
Niveauer: Begyndere, øvede, erfarne og eksperter.
Aldre: 20 - 70 år
Pris pr. time: 400 kr.

At have et godt netværk og bruge det aktivt, kan være adgangen til rigtig mange gode oplevelser. Mange job besættes gennem det eller de netværk, man er en del af. Ligeledes kan du være med i forskellige netværk i forbindelse med dit arbejde eller i din fritid. Jeg har stor erfaring med at arbejde og være med i netværk. Pt er jeg netværksleder for et netværk der arbejder med startegi og organisationsudvikling og er medlem af et netværk for projektledere. Min tilgang når vi skal arbejde med netværk vil være praktisk og tage udgangspunkt i dine ønsker og behov.


Personlig EFfektivitet

Udbydes til: Private & grupper
Niveauer: Begyndere, øvede, erfarne og eksperter.
Aldre: 15 - 80 år
Pris pr. time: 400 kr.

"Hvis du ikke har en plan, har du planlagt en fiasko" Jim Rohne, amerikansk erhvervsfilosof

Tiden er din vigtigste ressource. Du oplever måske der ikke er nok af den og den kan ikke erstattes. De fleste oplever, at det gode liv er et hvor man udnytter sin tid effektivt. For at få mest muligt ud af den tid du har til rådighed, er du nødt til at lægge en plan og bruge den. For at komme i mål med dette er du nødt til at have en effektiv opgave- og kalenderstyring, oversigt over dine mails, et nemt og logisk arkivsystem. Desuden skal du kunne facilitere dine møder, så de bliver effektive og ikke tidsrøvere. Jeg tilbyder individuelle forløb og/eller forløb for grupper, hvor deltagerne bliver skarpe på at prioritere deres opgaver og få det hele sat i et lettilgængeligt personligt system, således at du får det maksimale ud af din tid. Jeg kan hjælpe dig med at blive mere effektiv hvad enten du er studerende eller direktør.


Tysk

Udbydes til: Private & grupper
Niveauer: Begyndere, øvede, erfarne og eksperter.
Aldre: 15 - 90 år
Pris pr. time: 400 kr.

Med en to-sproglig baggrund og erfaring som tysklærer gennem 20 år på efterskoler og erhversskoler, får du en yderst kompetent og erfaren underviser.
Jeg underviser i enetimer, mindre og større grupper. Jeg tager altid udgangspunkt i netop det niveau du er på og sammen lægger vi en plan for undervisningen udfra dit behov. Udover at være en motiverende underviser er jeg altid opdateret på hvad der rør sig i de tysktalende lande omkring, samfund, kultur og politik.
Hvis du har behov for ekstra tysk i forbindelse med din skole eller studier kan jeg hjælpe dig med det. Ligeledes kan jeg give dig et intensivt forløb i forbindelse med eksamen.


Område(r) services udbydes i:

Private hjem

8000 Aarhus C

Underviseren er villig til at rejse 30 km. fra destination "Private hjem"


 

Andre undervisere i samme kategori

Sabine Holm

6300 Gråsten

Pris 135 kr. / time

Vis profil Kontakt
Lisbeth Christensen

7700 Thisted

Pris 300 kr. / time

Vis profil Kontakt
Charlotte Vad hansen

3000 Helsingør

Pris 200 kr. / time

Vis profil Kontakt
Ulla Kaaber

8220 Brabrand

Pris 350 kr. / time

Vis profil Kontakt