Komplet SRP guide I De bedste tips til din opgave

SRP opgave guide - hvad skal din SRP indeholde og hvordan opbygger man den bedst muligt?

Din SRP opgave skrives hvert år op til jul og kan være et mindre mareridt for alle landets 3.g’ere.

Men hvad skal en SRP opgave indeholde, og hvad skal du gøre for at aflevere en god opgave? Det ser vi nærmere på i denne komplette SRP guide.

Cecilie Graulund-Jensen, som er Cand.mag. i dansk og historie deler her løbende ud med sine tips og tricks, så du kan skrive den perfekte SRP opgave.


Grønne og blå ikoner ikoner på en computerskærm med grafer

I din studieretningsopgave skal du fremvise, at du kan løse en række problemer, du fremstiller i din problemformulering, ved hjælp af de akademiske metoder, du har lært at bruge igennem dine studieretningsfag. Emnet bestemmer du selv i samarbejde med dine vejledere. SRP indeholder en masse formalia, som skal være på plads, før du kan bestå opgaven.

SRP opgave forside

SRP opgave - Lav en flot og relevant forside

Det er generelt helt valgfrit om du vil lave en lækker forside til din SRP opgave. Forsiden på din opgave vil ikke indgå i den samlede bedømmelse af din SRP opgave, og flere mener at det er ligegyldigt med en fin forside til opgaven.


Mød Louisa fra København, én af vores mange undervisere som fra kr. 150 pr. time, kan hjælpe dig med din SRP opgave. Louisa har en kandidatgrad og tilbyder hjælp på folkeskole og gymnasieniveau.


Dog skal det nævnes at selvom SRP forsiden er 100% valgfri, vil en flot og relevant forside pryde ethvert SRP opgave. Prøv at sætte dig i læserens sted. Ville du ikke selv foretrække en flot forside til den opgave, som du skal i gang med at læse? Måske indgår forsiden ikke i bedømmelsen umiddelbart, men hvorfor ikke starte godt ud når opgaven skal præsenteres? En god præsentation og en god start spiller en rolle, uanset hvad.


Cand.mag. i dansk og historie, Cecilie Graulund-Jensen, har følgende råd når man skal lave en forside:


"På både forsiden og indholdsfortegnelsen gælder der den regel, at formalia skal være på plads. Tjek derfor grundigt, hvilke regler der skal overholdes. Det væsentligste i en opgave er selve teksten, men hvis teksten ikke er rigtig god, og indholdsfortegnelsen og forsiden er ikkeeksisterende, er det klart at censor vil kigge efter andre små sjuskefejl."


En uklar forside og en rodet indholdsfortegnelse kan påvirke din karakter i negativ retning


En ringe forside og indholdsfortegnelse kan i nogle tilfælde påvirke karakteren for din SRP opgave.


"En uklar forside og en rodet indholdsfortegnelse kan påvirke din karakter i negativ retning og være skridtet ned til en lavere karakter. Hovedteserne er derfor: hold det simpelt, overhold formalia og husk på, at en god forside ikke påvirker en dårlig opgave. I sidste ende vil det være opgavens samlede indtryk, der bliver bedømt", konkluderer Cecilie.


Brug gerne en time eller måske to, på at lave en forside. Når man alligevel har lagt utallige timer i SRP opgaven i forvejen, er små to timer mere til at overkomme. Lav forsiden når al dokumentation er skrevet, betragt den som en visuel konklusion. Nettet bugner med idéer og billeder som du med fordel kan benytte. Så lav den forside, du vil ikke fortryde det !


Forsiden bør rumme nedenstående info og gerne i følgende rækkefølge :

SRP opgave abstract

Skriv et godt SRP abstract til dine læsere

Først og fremmest skal du skrive et abstract, som er en sammenfatning af din opgave.


I indledningen skal du fortælle formålet med din opgave. Du skal fremlægge din opgaveformulering og forklare, hvilke metoder du vil bruge for at nå frem til din konklusion. På den måde skaber du et overblik for dem, der skal læse din opgave. Dit abstract skal placeres i starten af din SRP opgave, lige efter din problemformulering og før din indholdsfortegnelse.


Brug for konkret hjælp til din SRP opgave? Læs artiklen "SRP hjælp til dit skole- eller gymnasie projekt" og find en kompetent online eller hjemmeunderviser."Man skriver et godt abstract ved at fokusere på opgavens indhold. Skriv i abstractet hvad opgaven omhandler, men lad være med at skrive alt muligt ligegyldigt, bare for at få det til at fylde. Husk også at være opmærksom på, hvilket sprog abstractet skal være på og med at skrive dit abstract til opgaven er færdig", siger Cecilie.


Skriv i abstractet hvad opgaven omhandler, men lad være med at skrive alt muligt ligegyldigt, bare for at få det til at fylde.

For at skrive et godt abstract skal du være kort og konkret i dit resumé af opgaven. Samtlige problemstillinger og elementer fra opgaven skal indgå i dit abstract. En god abstract kan læses af alle og måske endnu vigtigere - forstås af alle.


Test din abstract af på folk som aldrig har set alle læst din opgave og hør deres mening om den. Er der ting som de ikke kan forstå, eller ord eller vendinger som er uklare? God feedback kan bruges til at forbedre dit abstract og gøre det mere klart og sammenhængende.


Vent med at skænke dit abstract nogen tanker før hele din opgave er skrevet færdig. Du kan med fordel fremhæve dine væsentligste pointer og konklusioner undervejs i bulletform, som en reminder til dig selv. Læs herefter opgaven igennem og fokusér på de vigtigste elementer i opgaven. Skriv herefter dit abstract og sørg for at ingen væsentlige elementer undlades.


Dit abstract bør inkludere en skarp beskrivelse af formålet med din opgave, det problem som du prøver at belyse, samt hvilke metoder og fremgangsmåder du har benyttet undervejs. Til sidst i dit abstract skal der fokuseres på den endelig konklusion af opgaven.


Et abstract skal typisk fylde mellem 10 og 20 linjer i din opgave. Så pladsen skal udnyttes maksimalt med korte og præcise sætninger.

Dit abstact skal placeres efter din forside, men før din indholdsfortegnelse og problemformulering.

SRP opgave abstract

Lav en indholdsfortegnelse der giver stort overblik

En indholdsfortegnelse er måske ikke det mest spændende ved en opgave, men du kan med fordel peppe den en smule op, så dine læsere hurtigt kan danne sig et godt overblik over din SRP eller SRO opgave.


Inden din indholdsfortegnelse er klar, kan det være en fordel at lave en hurtig skitse eller en liste med de afsnit, og de problemstillinger du vil belyse i opgaven. Denne liste kan du bruge når du går i gang med hovedopgaven, for at hele tiden at holde dig inden for opgavens rammer.


Indholdsfortegnelsen er kort fortalt en helt selvstændig side, som viser opgavens indhold, dens størrelse og disposition. Indholdsfortegnelsen placeres umiddelbart efter dit abstract på sin egen side.


En indholdsfortegnelse skal indeholde et velordnet overblik over alle opgavens overskrifter og underafsnit. Sidetallene skal fremgå helt til højre i en indholdsfortegnelse og man skriver kun det første sidetal hvor de forskellige overskrifter og underafsnit starter. Denne fremgangsmåde giver læseren at godt overblik, og gør din indholdsfortegnelse meget mere enkel og overskuelig.


Husk at skrive de bilag med som du har benyttet i opgaven. Selve indholdsfortegnelsen skal ikke nævnes i indholdsfortegnelsen.En simpel og helt fiktiv indholdsfortegnelse kan se sådan ud:


1.Indledning.....................................4


2.Oliekrisen......................................5

2.1 Baggrunden for oliekrisen.........6

2.2 Involverede i oliekrisen..............8

2.3 Krisens betydning for prisen.....9


3. Efter Oliekrisen.........................10

3.1 Priser på råolie..........................11

3.2 Nye olieselskaber......................12


4. Hvad betød oliekrisen?............15


Bilag 1: "Oliens betydning" (1998) af Ole Vestergaard

Bilag 2: "Olie krisetegn" (2015) af Laura Hansen

SRP opgave abstract

Forord - måske har du noget på hjerte i din SRP opgave

Skal, skal ikke.


Du har sikkert siddet med de tanker under din opgave når du har tænkt på forordet. På den ene side er det rart at kunne skrive frit og ting og tanker som gør lidt ud over opgavens begrænsning. På den anden side, er det ikke et krav på nogen måde at din SRP opgave skal indeholde et afsnit om dine forord.

Husk på at en SRP opgave er kort, så brug i stedet sideantallet fornuftigt

Omkring forordet har Cecilie følgende kommentar:
"Som udgangspunkt mener jeg ikke at man bør skrive forord, og jeg har aldrig skrevet hverken forord eller prolog. Det man vil skrive i forordet kan man skrive i indledningen, men hvis det ikke er et krav, er der ingen grund til det. Hvis man virkelig ikke kan lade være med at udfolde sig før den egentlige opgave bliver påbegyndt, kan man skrive en motivation."


I en SRP opgave bør der fokuseres på sideantallet.


"Husk på at en SRP opgave er kort, så brug i stedet sideantallet fornuftigt. I et sidste tilfælde er det muligt at knytte en fodnote til indledningen, hvor man på få linjer kan skrive det man ville skrive i forordet. Dog kan jeg ikke se hvad der skulle stå i det forord, som kan være så vigtigt for opgaven, at man ikke bare undlader det."


Forord bør kun bruges hvis man f.eks. har sparret med del undervisere eller hvis man har stødt på større problemer i sin opgaveperiode.


Forord kan også bruges til at takke specifikke personer eller virksomheder for deres hjælp med opgaven. Hvis du har fået udleveret noget meget specifikt materiale af en anden aktør, kan forordet med fordel benyttes til at takke for den gestus. Selv du måske har haft problemer med at skrive din opgave, skal forordet ikke indeholde en takketale til venner eller familie.


Vurdér med dig selv og spørg andre til råds, om de finder grund til at du skriver forord i din opgave.

SRP opgave indlednig

Optimér din SRP indledning

I indledningen af din opgave, skal du forklare og forberede dine læsere hvad opgavens kerneproblemer er. Du bør vente med at skrive din indledning til allersidst, da den indeholder alle SRP opgavens problemstillinger og spørgsmål der stilles undervejs. Det er i din indledning at du inviterer du læseren ind i dit opgaveunivers og hvor du formulerer de spørgsmål og problemstillinger, som opgaven skal søge at besvare.


"Det er ikke vigtigt at skrive en indledning der “pirrer” læseren. Derimod er det vigtigt at skrive en indledning, hvor man beskriver sit problemfelt, hvorfor man mener dette skal besvares og hvordan man vil besvare det. Et lille tip er, at man med fordel kan skrive indledningen, når man har skrevet selve brødteksten.

På dette tidspunkt ved man hvad opgaven omhandler og man har læst tilstrækkelig meget litteratur til at kunne skrive en god indledning. Hvis man begynder med indledning, og lægger sig for meget fast på den, kan man få svært ved at skrive opgaven, da virkeligheden sjældent er lig tanken. Hvis man har valgt et godt, uudforsket og interessant emne, skal læseren nok blive fanget allerede indledningsvis", nævner Cecilie.


Gør din indledning besvarende og præsentér din opgavefaglige kunnen. Det kan lyde svært og det er det også. Men hvis du kan formå at lave en indledning, som er både informativ og enkel i sin opbygning, er du nået i mål. En god indledning og et godt emnevalg, fanger læseren og virker som et vindue til de næste mange sider, som din læser bare ikke kan vente med at komme igennem.


Det er vigtigt at du begrunder dit valg af opgave for din læser. Et emne, som måske umiddelbart ikke hverken spændende eller tiltrækkende, kan præsenteres så læseren hurtigt fatter interesse for det, og ser frem til en uddybning.

Vær der derfor meget opmærksom på dit emnevalg, og overvej om du kan præsentere det bedre.


Kortfattet skal din indledning som minimum indeholde, følgende:


Ovenstående punkter giver dig en unik mulighed for at præge din indledning med din egen personlighed, dine valg og dine interesser. Hvis du kan beskrive dine problemstillinger og løsningen på disse, med baggrund i dine egne interesser og personlighed, er du nået langt. Det bør skinne igennem i din indledning, at lige netop dette emne er noget, som du finder utrolig spændende, engagerende, vigtigt og nutidigt.


Din indledning skrives umiddelbart før din hovedopgave

Hovedopgave dokumentation

Scor ekstra point i hovedopgaven

Hovedopgaven er dit "bread and butter", det er her du skal vise din overlegne argumentation og store kildekritiske sans.


Under hvert afsnit bør du starte med at lave en kort beskrivelse omkring indholdet i afsnittet. Hvad er formålet med netop dette afsnit og hvorfor er dette relevant i forhold til din opgave?

Hvis du har svært ved at komme i gang, kan du med fordel tage udgangspunkt i din skitse eller liste over indhold, som er dit overblik over din opgave og de afsnit som du finder relevante ved emnet.

Et godt tip er dog, at man i afsnittene skal have det der kaldes en meta tekst

Det kan være en fordel med få hovedafsnit i sin SRP opgave, mange afsnit er ikke nødvendigvis godt.


"Når man skal skrive brødtekst skal man begynde med at overveje, hvor meget det skal fylde. Herefter skal man undersøge, hvor mange afsnit der er brug for. Mange tror fejlagtigt, at man skal have så mange hovedafsnit som muligt, hvilket ikke er rigtigt. Mit eget speciale består af 70 siders brødtekst, og de 70 sider er fordelt på to (!) hovedafsnit. Herefter har hvert hovedafsnit en del underafsnit, hvorpå der kommer et flow i læsningen, uden at den bliver uoverskuelig og kedelig", nævner Cecilie.


"Et godt tip er dog, at man i afsnittene skal have det der kaldes en meta tekst. Meta teksten skal indlede afsnittene, fx kan der skrives “I det følgende vil jeg undersøge hvordan man kan læse Karen Blixens novelle “Alkmene” fra en queer synsvinkel. Det vil jeg gøre ved…. “ herefter kommer brødteksten, hvor selve analysen finder sted, og slutteligt skriver man igen en meta tekst, fx “Med udgangspunkt i queer teorien har jeg i analysen åbnet op for den mulighed, at Alkmene med en vis plausibilitet er lesbisk… “ Herefter ligger man i sin meta tekst op til næste afsnit ved fx at skrive “I næste afsnit vil jeg igen benytte mig at den queer teoretiske synsvinkel, men nu vil jeg afprøve teorien på novellen “Franz Pander” af Herman Bang.

"I forbindelse med det at skrive selve brødteksten, er der ét tip der gælder. SKRIV!"

"Dette gøres for at få en korrekt slutning på undersøgelsens problemfelt…” I forbindelse med det at skrive selve brødteksten, er der ét tip der gælder. SKRIV! Sørg for at få skrevet så meget som muligt, så kan man altid redigere i det senere. Hvis man går i stå (som man altid vil gøre), kan man læse lidt mere, arbejde på indledningen, forsiden eller konklusionen. Man skal udnytte tiden, og man kommer til at læse og skrive en masse der aldrig vil blive brugt i opgaven, men det er forskellen på en god og en dårlig opgave. Med mindre man er et akademisk naturtalent, kan censor godt gennemskue om man har lagt tid i opgaven", slutter Cecilie.


Få hjælp til dit studieretningsprojekt eller opgave her


Tag udgangspunkt i dit materiale, og forklar hvorfor det bør bruges netop her, hvilken fejlmargen materialet kan indeholde og hvorfor de har valgt at benytte netop denne specifikke teori i opgaven. Dokumentation og kildekritik er to meget væsentlige faktorer når du skriver din opgave. Det er her at du beviser at du kan arbejde, tænke og agere selvstændigt i forhold til komplekse problemformuleringer.


Et typisk afsnit i en SRP opgave er opbygget på denne måde:Præsentér, dokumentér, argumentér og konkludér er de typiske vendinger man kan sætte på et afsnit af en hvilken som helst opgave. Der hvor der er mulighed for at score ekstra point er ved at bringe to modstridende teoretiske analyser op mod hinanden, og selv konkludere hvilken man finder mest egnet og hvorfor.

Præsentér, dokumentér, argumentér og konkludér er de typiske vendinger man kan sætte på et afsnit af en hvilken som helst opgave

Personlig stillingtagen til kompliceret analytisk og teoretisk viden, beviser overfor læseren at du har noget på hjerte og har en oprigtig interesse i emnet som din opgave tager udgangspunkt i.

SRP opgave konklusion

Lav en perfekt SRP konklusion

Det vigtigste i din konklusion er præcist at forklare løsningerne på din opgavens problemformulering. Din opgaves konklusionen skal være sammenhængende og tage udgangspunkt i facts og empiri, selvom den kan indeholde flere delkonklusioner.

En god konklusion fanger læserne og får dem til at hige efter mere viden om emnet


Det første du bør gøre når din SRP konklusion skal skrives er at læse din opgave grundigt igennem og samle alle dine delkonklusioner i et enkelt dokument. Sæt dem op under hinanden, læs dem igennem flere gange og begynd herefter så småt at opbygge et kort resumé over opgavens konklusioner.


Dette resumé skal indeholde en kortfattet beskrivelse af delkonklusionerne i hvert afsnit. Vær ekstra opmærksom på at du har fået alle afsnit med, og at du i din hovedopgave har belyst alle de problemstillinger som du har lagt op til, i din problemformulering. Der er ikke noget værre end at præsentere et problem i en opgave, uden en besvarelse på selve problemet. Belys disse resultater med dine egne synspunkter og valg.

I en konklusion skal læseren ikke fatte ny interesse for emnet. Konklusionen skal sammenfatte hvad man er kommet frem til i undersøgelsen. Man kan dog sagtens perspektivere og tilkendegive, hvad man kunne have arbejdet videre med

Vær kritisk og forklarende i forhold til dine kildevalg. Kunne du har truffet andre valg på litteraturfronten og er dine bilag og undersøgelser tilstrækkelige i forhold til det problem der er skitseret i opgaven? Måske har du undervejs i din opgaveskrivning stødt på forfattere og bøger som har kunnet belyse emnet på en anden måde.


Perspektivering kan også bruges når du skriver en konklusion. Kunne man forestille sig at emnet fortsat er relevant om 50 år og kan opgaven ses i en større helhed i forhold til aktuelle problemstillinger? Det er dog væsentlig at du kan konkludere på opgavens problemstillinger og ikke bringer flere ubesvarede emner på banen. Der må kun perspektiveres på allerede beskrevet indhold i opgaven.


"I en konklusion skal læseren ikke fatte ny interesse for emnet. Konklusionen skal sammenfatte hvad man er kommet frem til i undersøgelsen. Man kan dog sagtens perspektivere og tilkendegive, hvad man kunne have arbejdet videre med. Jeg skrev selv et bachelorprojekt der afprøvede den mulighed, at Thorkild Hansen havde været inspireret af Leonora Christinas værk “Jammers Minde”, da han skrev bogen “Et atelier i Paris”. I konklusionen slog jeg for det første fast, at det kunne han meget vel have været, samtidig med at jeg perspektiverede til den danske serie “Klovn”, siger Cecilie.


"Herpå viste jeg, at det ikke kun var Thorkild Hansen der var inspireret af Leonora Christinas måde at bedrive selvbiografi på, men at genren fortsat levede. En konklusion kan derpå åbne op for nye emner, der kan undersøges indenfor samme genre. Dette viser, at man har haft overskud til at tænke ud over selve opgaven, samtidig med at man har holdt sig til emnet, og derpå gjort opgaven konkret", slutter Cecilie.

... samtidig med jeg perspektiverede til den danske serie “Klovn”...

Se din indledning og konklusion som noget alle skal kunne læse og forstå, uden at have læst hele hovedopgaven. Dine pointer og svar skal træde i forgrunden, og ikke efterlade nogen tvilvl hos læseren om din intention med opgaven. Diskutér konklusionen og indledningen med venner og familie. Du støde på synspunkter som du ikke har tænkt over, og feedback fra udefrakommende kan tit bidrage til en bedre og mere nuanceret opgave.


Konklusionen bør som helhed bidrage til læserens videre interesse for emnet. En god konklusion fanger læserne og får dem til at hige efter mere viden om emnet.


Nedenstående er de grundelementer som din konklusion i din SRP opgave bør indeholde:


Af Thomas Jensen, skribent

Tilbage til artikler

Læs også

Lektiehjælp online

Find en egnet lektiehjælper

Dansk som andetsprog - lær det danske sprog

Få undervisning i engelsk

10 tips til en bedre jobansøgningUdvalgte undervisere

Cleo Godtkjær

2970 Hørsholm

Pris 150 kr. / time

Vis profil Kontakt